Kontakt os på: info@plambechogbogedal.dk

Seneste nyt

Træning Til Hverdag

Plambech & Bøgedal er som konsulent for Hjemmehjælpen A/S med i et pilot projekt om hverdagsrehabilitering i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune har gode erfaringer med, at Træning Til Hverdag (TTH) bidrager til at ældre borgere, som modtager hjemmehjælp,...

Ny Type Ståløfter Skal Testes I Praksis

Ny Type Ståløfter Skal Testes I Praksis

Projekt 'ReVac Lift One - naturlig forflytning og træning af ældre og handicappede' er godt i gang. Løfteren er blevet  testet i mock-up som er bygget op i 1:1 efter 'Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.'. Vi havde et par gode og udbytterige dage,...

Temadage Om Den Svært Overvægtige Medarbejder

Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv (EFS Arbejdsliv) afholder 2 temadage om den svært overvægtige medarbejder. Den første temadag er i Næstved d. 18. marts. Fokus er på den svært overvægtige medarbejder udfra den viden vi har og den viden vi har...

Aktuelt I P&B

I efteråret deltager Gitte Bøgedal i projektforberedelsen af et tværsektorielt projekt der skal skabe sammenhængende forløb for stress, angst og depressionsramte, bremse sygdomsudviklingen og bidrage til at målgruppen bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Lene...

Projekt ‘snak Alene Gør Det Ikke’ Er Afsluttet

Projekt 'Snak alene gør det ikke', som har været gennemført i Jobcenter Stevns og Jobcenter Lejre gennem de sidste to år er afsluttet. Projektets formål har været at skabe trivsel og arbejdsglæde og nedbringe sygefraværet. Som metode er værktøjet 'Vi finder os ikke i...

P&B På Fagligt Træf I Nyborg Til September

Plambech & Bøgedal deltager med en workshop på fagligt træf i Nyborg d. 26. og 27. september 2013. Workshoppen omhandler pladsbehovet ved forflytning af svært overvægtige personer. Forflytning af svært overvægtige personer kræver mere personale, større og flere...

P&B På Temadag Om Toilet- Badestole

D. 16. maj afholder Socialstyrelsen en temadag om el-betjente toilet- badestole og bidetsæder. Fokus på temadagen er bl.a. gældende krav på området, og anvendelse af produkterne, herunder også bariatriske borgere. Plambech & Bøgedal deltager med et oplæg om...

Erfaringer Fra Projekt ‘snak Alene Gør Det Ikke’

Afprøvningen af 6 stressværktøjer i Jobcenter Stevns og Jobcenter Lejre er gennemført, og Jobcenter Lejre giver her 8 gode råd til andre arbejdspladser der vil i gang med at forebygge stress: skab tid og rum til at arbejde med stress- og trivselsredskaberne det er...