Kontakt os på: info@plambechogbogedal.dk

ReVac Lift-one

Projekt ‘ReVac Lift-one – naturlig forflytning og træning af ældre og handicappede’ er støttet af Markedsmodningsfonden.

Projektets formål er at markedsteste ReVac Lift-one med henblik på at tilpasse og kommercialisere den eksisterende prototype. Projektet forløber i perioden 01.02.2014 – 31.05.2015.

Plambech & Bøgedal varetager projektledelse, monitorering og evaluering og er ligeledes faglige konsulenter.

Downloads