Kontakt os på: info@plambechogbogedal.dk

Projekt ‘Snak alene gør det ikke’, som har været gennemført i Jobcenter Stevns og Jobcenter Lejre gennem de sidste to år er afsluttet.

Projektets formål har været at skabe trivsel og arbejdsglæde og nedbringe sygefraværet.

Som metode er værktøjet ‘Vi finder os ikke i stress’ blevet anvendt.Resultatet af projektet viser, at medarbejderne i begge Jobcentre oplever stor trivsel og arbejdsglæde, ligesom sygefraværet er faldet.

Du kan læse om projektet, den afsluttende rapport samt evaluerings rapporten under fanebladet ‘projekter/’snak alene gør det ikke’.