Kontakt os på: info@plambechogbogedal.dk

Afprøvningen af 6 stressværktøjer i Jobcenter Stevns og Jobcenter Lejre er gennemført, og Jobcenter Lejre giver her 8 gode råd til andre arbejdspladser der vil i gang med at forebygge stress:

  • skab tid og rum til at arbejde med stress- og trivselsredskaberne
  • det er vigtigt, at man som leder gennemgår samme proces og går i front
  • fremhæv løbende de gode effekter
  • anerkend hinandens forskellighed i forhold til stresstærskler
  • hav fokus på videndeling i processerne
  • sørg for gode facilitatorer når I arbejder med værktøjerne
  • I skal ville det
  • Inddrag MED-udvalget

Plambech & Bøgedal er igang med at evaluerer projektet og evalueringsrapporten vil kunne læses her på hjemmesiden til sommer.

Du kan læse mere om projektet og de foreløbige erfaringer under fanebladet ‘projekter’, samt på Arbejdsmiljøweb.