Kontakt os på: info@plambechogbogedal.dk

Plambech & Bøgedal har for Arbejdsmarked, Stevns Kommune skrevet ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende Det Gode Ressourceforløb.

Ansøgningen er imødekommet og projektet er opstartet 1. august 2014. Projektets mål er at samtlige unge kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i min. 2 år kommer i ressourceforløb og her fra videre til uddannelse eller arbejde.

Projektets nøgleord er succesoplevelse – succesoplevelse for de unge i ressourceforløb.

Succes øger troen på eget værd og giver mod på at tage nye udfordringer op. Den første succes er den sværeste og samtidig den vigtigste – så den skal være sikker.

Stevns Kommune vil gøre dette muligt for de unge i ressourceforløb. De unge vil få udarbejdet en person PROFIL analyse og en Personlig SundhedsProfil, der bygger på deres egen vurdering af fysisk og mental sundhed.

Den unge vil blive støttet til selv at fastsætte realistiske mål, delmål og aktiviteter.

De unges egne forslag til første aktivitet vil i videst muligt omfang søges imødekommet, – også selvom de ligger udenfor indsatsviften.

Dog skal aktiviteten kunne relateres til slutmålet og være et skridt på vejen til at bedre fysisk og mental sundhed.

Plambech & Bøgedal er konsulenter på projektet og ansvarlig for udformning og gennemførsel af de Personlige Sundheds- Profiler.